Algemene voorwaarden

Yogastudio Hart Aan Zee

Kosten & overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het toesturen van het aanmeldformulier via de website;
 • Deelname aan één van de lessen betekent dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord bent;
 • Betaling van de lessenkaart: vooraf contant of via overboeking op rekeningnummer NL86INGB0679269975 ten name van C.H. Poppe;
 • Betaling van een losse les: contant voorafgaand aan de les;
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;
 • Geldigheid van de abonnementen is zoals aangegeven op de pagina Tarieven;
  Let op! Het proefabonnement is 4 weken aansluitend geldig.
 • De lessenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen;
 • Bij een strippenkaart is afmelden voor 12:00 uur verplicht. Bij een latere afmelding wordt er een strip afgeschreven.
 • Actietarieven zijn uitsluitend geldig voor de in de actie aangegeven lessen of cursus tenzij anders vermeld.
  Voorbeeld: bij de actie ‘Cursus Yoga & Zwanger | Last-minutekorting op een 8-lessenkaart’ is de lessenkaart (die tegen het actietarief is gekocht) uitsluitend geldig voor de lessen Yoga & Zwanger. 

Eigen risico & aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen van Yogastudio Hart Aan Zee is op eigen risico;
 • Yogastudio Hart Aan Zee verplicht zich de lessen naar inzicht en vermogen uit te voeren;
 • Yogastudio Hart Aan Zee en docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen blessures tijdens of als gevolg van de lessen;
 • Blessures, zwangerschap of andere lichamelijke/geestelijke klachten die van invloed kunnen zijn op de yogabeoefening dienen voor het begin van de les kenbaar te worden gemaakt aan de docent;
 • Deelneming is alleen mogelijk wanneer je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts of fysiotherapeut;
 • Deelname aan één van de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Gemiste lessen

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen;
 • Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met Yogastudio Hart Aan Zee zodat een regeling kan worden getroffen.

Annulering van lessen

 • Het gepland niet doorgaan van een les wordt ruim voor aanvang kenbaar gemaakt in de les via social media en de website. Houd dit zelf in de gaten. Deze les wordt op een ander moment ingehaald;
 • Bij onverwachte omstandigheden waardoor de les niet door kan gaan, licht Yogastudio Hart Aan Zee de studenten in via e-mail en/of telefoon. De student is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Op feestdagen zijn er geen lessen, tenzij anders meegedeeld. Dit wordt tijdig aangegeven op de website en de sociale media;
 • Een eventuele vakantiesluiting wordt ruim van te voren aangegeven op de website en de sociale media;
 • Tijdens een langere sluiting (een week of meer) vanwege ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden, wordt de geldigheidsduur van de kaart verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven;
 • Yogastudio Hart Aan Zee heeft het recht zonder opgave van redenen de leslocatie te wijzigen;
 • Yogastudio Hart Aan Zee heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. Deze les mag je op een ander moment inhalen.

Geschillen

 • Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden indien mogelijk in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een juridische weg worden ingeslagen.

Wijzigingen

 • Yogastudio Hart Aan Zee behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden, de lestijden, locaties en data ten allen tijde te wijzigen.

Toevoeging algemene voorwaarden Yoga & Zwanger

Een zwangerschap is even wat anders dan je gewend bent! Daarom denkt Yogastudio Hart Aan Zee met je mee. Het kan voorkomen dat je niet het aantal lessen kunt volgen dat je had gepland, door ziekte of fysieke beperkingen tijdens je zwangerschap. Geen probleem! Na je zwangerschap mag je in het eerste half jaar na je zwangerschap de gemiste lessen inhalen bij één van de andere aangeboden lessen.

Let op! Het vrijblijvend inhalen van lessen geldt alleen voor ruim van tevoren afgemelde afwezigheid door fysieke zwangerschapsgerelateerde problemen en ziekte tijdens je zwangerschap, niet voor andere afspraken/verplichtingen of ziektes, tenzij hier vooraf met de docent afspraken over zijn gemaakt. ALTIJD IN OVERLEG!